Plan puta u nepoznato
   Kada idete u nepoznato, treba da budete spremni na sve. Ako tamo pri tom želite i da pecate, treba očekivati sve i ništa. Isprva nepre­gledna lista najne­ophodnijih stvari mora biti svedena na ono što se zaista može spakovati i poneti. Štapovi klasa 4-10, svaki dupli za svaki slučaj, tuce čekrka, sve moguće strune, predvezi, mušice, strimeri... Šatori i ostalo neophodno za boravak u prirodi, mape terena, uključujući i satelitske snimke praćenja kretanja glečera. Što se ove pripreme bolje obave, to će kasnije biti lakše. Zbog vremenskih prilika pratićemo dešavanja na reci u skraćenom periodu od januara do sredine marta. Na svakoj od unapred odabranih oblasti menjaćemo se na po dve nedelje.
   Uskoro smo bili na južno­američkom kontitentu, a nedugo zatim i na samim Andima, u podnožju glečera. Pogled na ove relikte ledenog doba čini da za trenutak zaboravimo zašto smo ovde i uživamo u nestvarnom prizoru. Vredelo je doći samo zbog ovoga. Masa leda je ogromna i jasno je da se njegovim topljenjem tokom leta neve­rovatna količina vode sliva sa kamenitog terena, noseći velike količine sedimenata. Ali da li je to uzrok uginuća riba? Uskoro se odvajamo od ostatka ekipe i pešice krećemo ka 8 km dugom delu reke gde su ornitolozi videli mrtve ribe.