video-play-button

   Treća vrsta PB koju sam imao priliku da pecam živi u pomenutoj plavoj vodi u slivu reke Žatapu. Ribolovci je smatraju posebnom vrstom, iako nauka to još nije potvrdila. Najsličnija je vrsti Cichla thyrorus. Dostiže maksimalnu težinu od 6,5 kg. Ima tri vertikalne crte preko tela, crne belege na škržnim poklopcima, izrazito žutu boju i grbu ispred leđnog peraja. Ima totalno drugačije navike od prethodno opisanih rođaka. Ne zavlači se u žbunje i plićak, već naseljava stenovite terene, te ga tamo treba i tražiti (oko stena koje vire ili ne vire iz vode), bez obzira na dubinu.
   Najbolje ga je loviti na džig i plitkoronce, poput Yo-Zuri Floating Minnow i Cotton Cordell Red Fin, kao i na površince sa zvečkom - Super Spook i Rapala X-Rap 13 Walk. Lično, za pecanje ovog PB preporučujem X-Rap 13 Walk, zbog odličnog rada uprkos velikim i jakim udicama. One su bitne ne toliko zbog PB, nego zbog drugih riba sa jakim čeljustima i koščatom usnom dupljom (pre svega trairao) koje dele isti ekosistem sa ovom vrstom PB. ●

Slika levo: Jedan od ulovljenih peacocka se primetno razlikovao od ostalih - moguće da je u pitanju varijacija slična onoj koja postoji kod temensis azula

www.piker-lures.com
+381 61 664 1394
ivangnr@yahoo.com