Troling je dosadniji, ali veoma efikasan kod ribolova jezerske zlatovčice. Za ovu vrstu ribo­lova je, naravno, potreban čamac i motor. Motor može biti električni ili benzinski, manje snage, kako bi čamac išao što sporije na malom gasu. Ribolovci često spuste u vodu metalne čuvarke za ribu sa obe strane čamca da bi ga još više usporili. Zlatovčica je manje agresivna od ostalih pastrmskih vrsta, pa je varalicu potrebno veoma sporo voditi. Zlatovka često zna da prati varku veoma dugo, pa je ponekad poželjno zaustaviti je na jednu-dve sekunde i tako je isprovo­cirati na napad. Varalica se vuče iza čamca, na 20-30 metara, može i više ako želite postići veću dubinu ili ako mislite da buka motora plaši ribu. Mesto gde sam imao udarac obično prođem još nekoliko puta, jer je zlatov­čica jatna riba i skoro uvek imam još neki udarac na istom mestu.
   Kada se nalazi blizu površine, za troling se koriste klasični spineri veličine do broja 4, a kako se riba povlači u dubinu, potrebno je ili dodati olovno otežanje ispred varalice ili koristiti teške leptire. Najbolje se pokazao Lavov Metal Fish veličine 3 i 4 sa Willow krilcem (mada lovi i obično Universal krilce), jer se njime lako postižu dubine na kojima se riba nalazi. Na voblere se zlatovčica nešto teže dobija, tako da ih ja veoma retko bacam. Ipak, vobler ima veliku prednost pri trolingu jer sam može da postigne solidnu dubinu, plus ne uvrće strunu. Jedan od najboljih troling voblera za zlatovčicu i jezersku pastrmku je dubokoroneći Alex Ritmo 4, ali mogu da posluže i razni drugi vobleri koji imaju prirodnu i stabilnu vibraciju. Tokom trolinga je dobro štap držati u ruci i povremeno cimnuti vobler, što može isprovocirati neodlučnu riba na napad. Dril treba biti skoro maksi­malno opušten i ne treba brinuti da će zbog toga biti mnogo promašaja. Nakon zaustavljanja čamca, zate­žemo dril na jačinu optimalnu za borbu.

video-play-button