Kada je voda bila bistra, Laste su domi­nirale. One, opet, iziskuju posebnu tehniku vođe­nja vrhom štapa, ali nisu tačne predra­sude da se koriste samo za vertikalu. O njiho­vom vođenju, kao i o tehnikama zimskog vara­ličarenja, drugi put.

video-play-button

Nesvakidašnji ulov: smuđarak na Lastu od 17 cm!

Smuđ od 3 kg koji je progutao celu Lastu 15