Lovili smo ih tokom njihove uzvodne migracije, a kada se vreme mresta približilo, tada smo odložili štapove, a uzeli fotoaparate i kamere, te bez mnogo remećenja mresta uživali, posmatrali, slikali... Masovno umiranje je počelo krajem marta i uskoro su hiljade masivnih tela mrtvih lososa bile na obali i mamile lisice, pume i kondore.