PB spade u porodicu ciklida (Cichlidae). Stotine vrsta ovih riba nalazi se u kućama ljubitelja akvaristike, poput oskara i embune. Peacock bassovi su veoma slične vrste iz roda Cichla, koji spada u pomenutu porodicu ciklida. Žive u toplijim krajevima. Endemska su vrsta u slivu Amazona, Orinoka i reka Centralne Amerike.

   Ipak, zbog izuzetne atraktivnosti kao sportsko-ribolovne vrste, prenošene su i u druge vode, gde se nisu baš uvek primile po planu, pre svega jer traže uslove slične onima iz reka odakle potiču, uključujući i toplu vodu tokom cele godine. Godine 1984. su dve vrste, butterfly peacock (Cichla ocellaris) i speckled peacock (Cichla temensis), intodukovane u vode Floride, sa izvornim ciljem da kontrolišu prenamnožene alohotone uljeze: dve vrste ciklida i jednu vrstu afričke tilapije. Butterfly peacock se brzo razmnožio, dok je populacija velikog speckled peacocka malobrojna.   

   Butterfly peacock je prenešen i na ostrvo Porto Riko (Karipsko more, Atlantski okean), ali i na daleke Havaje (Tihi okean), gde se takođe primio i namnožio.

   Zanimljivo je i njegovo prisustvo u veštačkom jezeru Gatun u Panami, koje se nalazi na putu brodova kroz Panamski kanal. Ovde je butterfly peacock došao slučajno, tako što su poplave krajem pedesetih godina XX veka odnele basove iz ribnjaka u Rio Chagres, pritoku jezera. Do 1964. peacock se toliko razmnožio u jezeru i pritokama da je potpuno istrebio sedam autohtonih vrsta riba, a ostale znatno redukovao.

   Slična situacija se desila kada je u Južnoj Americi dospeo u gornji tok 4880 km duge Rio Parana, koja na putu do Atlantika teče kroz Brazil, Paragvaj i Argentinu. U slivu ove reke smanjio je brojnost populacije autohtonih vrsta za čak 95%!

   Neke vrste su prenete i mnogo dalje, u jugoistočnu Aziju, i primile su se i namnožile u vodama Melezije, Singapura i Filipina, a odnedavno se počinju pojavljivati i ulovi sa Tajlanda.

video-play-button
video-play-button

Malezija

video-play-button

Filipini

video-play-button

Jezero Gatun u Panami

video-play-button

Havaji

video-play-button

Porto Riko