Spin&Fly: Zašto naziv "Unstructured Fiberglass Series"?
   Vladan: Termin "unstructured" se prevashodno odnosi na izgled, a naročito opremu štapa. U muškoj modi se često koristi za serije odeće ili obuće koje imaju male varijacije u izgledu. Svaki proizvođač štapova ima neku standardizaciju kada je u pitanju oblik rukohvata, halter i sl, tako da mu serije štapova budu lako prepoznatljive. Ja izrađujem mali broj štapova svake godine, i zato nisam želeo da svi moji štapovi izgledaju identično. Ideja je da svaki štap bude unikatan zbog varijacija, ali da stil bude prepoznatljiv. Takođe, različiti modeli blankova u mojoj seriji su različite boje, tako da sam i tu pokušao da izbegnem uniformnost.