Alpska zlatovčica ima leđa zelenkastocrne boje, a spuštajući se prema bokovima, boja se preliva u srebrnkastu. Na telu ima nepravilno raspoređene, relativno retke tačke rozikaste boje. Zlatovčice imaju izraženi polni dimorfizam, koji je najlakše uočljiv po boji trbuha: on je kod ženki beo, a kod mužjaka tokom godine narandžaste boje, dok u vreme mresta postaje jarko crven. Takođe, u vreme mresta, donja vilica kod mužjaka često poprima kukasti oblik, kao kod lososa. Telo joj je pokriveno čvrsto usađenim sitnim krljuštima, koje su teško uočljive. Parna paraja, kao i podrepno, narandžasta su, sa karakterističnim belim rubom, vidljivim i na donjem delu repnog peraja.