Trairao

   Trairao je impresivna riba, koja dostiže težinu i do 20 kg. Ima izgled praistorijskog bića. Na Animal planet kanalu, u emisiji "River Monsters", ovu ribu nazivaju Wolf fish. Izuzetno je agresivna. Živi u vodama sa dosta kiseonika. Najčešće je treba tražiti u plitkoj vodi, u brzacima, iza većeg kamenja koje usporava tok. To su im zgodna mesta za skrivanje: em im ne treba mnogo energije da bi se održali na takvom mestu, em odatle čekaju u zasedi i napadaju sve što brzak donese. Ovaj stvor zaista deluje monstruozno i divlje. Šta drugo reći o ribi koja iskoči iz vode da bi uhvatila neopreznu pticu na grani ili napada guštere i miševe koji dolaze na vodu da se napiju… Ukratko, zver među ribama.

   Trairaa sam pecao više nego bilo koju drugu ribu tokom boravka na Travessao. Svakog dana, u pauzama pecanja pajare (dok sam je još pecao), a od momenta kad sam upecao svoju drugu pajaru, trairaa sam lovio po ceo dan. Njegova borbenost i nije na nekom visokom nivou, ali je napad na varalicu izrazito silovit. Takođe, veličina ribe i jak vodeni tok garantuju dobru borbu. U principu, isprovocirati ribu vuka na napad nije nikakav problem. Sve što prođe u njenoj blizini kroz vodu i proizvede vibraciju biva napadnuto. Ribolov je i više nego jednostavan. Dovoljno je samo zabaciti varalicu pored stene koja viri iz vode, i eto je. Prosto sam uživao u pecanju na različite varalice. Odlična prilika da testiram skoro svaku varku koju sam poneo...

video-play-button