Ušće Bistrice (Aliakmonasa) u Egejsko more

   Iskustva u vezi sa varaličarenjem haringe koja ću podeliti sa vama odnose se na Aliakmonas (mi je zovemo Bistrica), najdužu grčku reku (297 km), koja se uliva u Egejsko more u Solunskom zalivu, zapadno od uliva Vardara (Axios). Haringu lovim na delu toka od Prasinade (desetak kilometara od ušća) pa do mesta Kouloura, dobrih 30 km uzvodnije. U reci ima klena, skobalja, mrene, štuke... Mi najčešće pecamo klena i mrenu: klena na kruškaste voblere, koje bacamo pod vrbe u drugoj obali, a mrenu u brzacima, na dubokoroneće voblere, recimo Rapalu Shad Rap 5 DR. Štuke ima, ali nije brojna kao u Strumi (Strimonas) i Agitisu. Soma nema, iako je brojan u velikim jezerima koja se nalaze uzvodno na ovoj reci, u planinama.