Ukratko o dobitnim silikoncima
   U zimskom periodu preferiram šedove duge između 10 i 15 cm. Vodim se time da će zimski "baron" radije potrošiti energiju na lov konkretnog zalogaja, ali se uvek nadam i krupnijem komadu. Mada pravila nema, a glad ne bira previše, naročito ako mu se provuče pored njuške. Vibracije šedova zavise od modela, kao i mekoće/tvrdoće silikona, i idu od sitnije do krupnije, a vibracija je ta koja ribi ponajviše šalje signal o potencijalnoj veličini plena. Posebno se ističu šedovi sa tzv. "duplom" vibracijom, koji rade i telom i repom. Pomenuću samo neke modele koje koristimo, čisto primera radi: Sloter DT, Profi Blinker Atractor, Profi Blinker Riptor, Lunker City Shaker, Delalande GT, ali i meni posebno drag domaći proizvod El&PI šed od 10 i 12 cm; slede mnogi drugi, poput čuvenog Relax Kopyto, Shark...