Najbolje rezultate plivajućim "drangulijama" postizao sam na terenima koji imaju, da tako kažem, "strukturalne probleme". Ako je na dnu "posejano" kamenjem srednje veličine, klasičan džig lako nestaje između stenja i ostaje nevidljiv za predatora. Upotrebom guma sa "izdižućim" efektom, mamac je lakše vidljiv, pa samim tim i više napadan.
   Kad pecam u rukavcima, mrtvajama i lukama, plivajuće gume uvek prve dolaze na kopču. Dno ovakvih voda je često meko, muljevito i(li) prostrto sitnim ostacima vodenih biljaka i lišća okolnog drveća. I dok olovno otežanje udenuto u mulj i lišće ostaje nevidljivo, gume iz četvrte klase su na pravom mestu, vidljive za ribe i u samom centru zbivanja, na 5-10 cm od dna.
   Način vođenja plivajućih guma nije neka posebna umetnost, ali to definitivno nije moguće opisati precizno ukoliko se ne poznaje model gume i vrsta sistema na koji je namamčena. Generalno, ovakvim mamcima se peca nešto sporije. Nisu potrebna česta pomeranja mamca, niti veliki skokovi. Ostavim mamac (tj. sistem) da leži nekoliko sekundi na dnu, a potom vršim pomeranje za oko pola metra. Zimi skokovi treba da budu kraći, distanca pomeranja kraća, a pauza duža (i do 10 i više sekundi). Leti je situacija obrnuta, a sisteme tokom ovog godišnjeg doba upotrebljavam samo kad je riba izrazito neaktivna.

I zimi i leti, u fazi pauze dodatno koristim najjače oružje koje nude svi sistemi sa plivajućim gumama. Naime, kako mamac nije "tvrdo" spojen sa otežanjem, na samom početku pauze on sam od sebe pokušava da se ispravi (ispliva), pri tome čineći razne "piruete" i "lupinge". Nakon ovog, uslovno rečeno, uobičajenog smirivanja gume, dolazi faza gde i strujanja (ako se peca na reci) mogu da zanjišu mamac i time ga učine zavodljivijim, življim i vidljivijim. Kada osetim da su sve ove spontane radnje utihnule i mamac se postavio onako kako mora prema zakonima fizike, dolazi faza u kojoj blagim potezima štapa nateram gumu da podrhtava. Ponekad je dovoljan i samo jedan blagi pritisak na otežanje ili mini pomeranje od samo 1-2 cm celog sistema da mamac kompletno ispadne iz ravnoteže, te se opet počne boriti da dokaže zakone fizike, čime na više sekundi opet postaje zavodljiviji, življi i vidljiviji... ●

Smuđarak na čeburaški, ruski fleksibilni sistem, i plivajući Mann´s Samba