Od najdavnijih vremena mušice crne boje veoma su popularne jer su mnogim mušičarima donosile uspeh u lovu na pastrmke, ali i druge vrste riba. To je vrlo zanimljivo, jer kada se pogledaju vodeni insekti koji su glavna riblja hrana, među njima skoro da nema vrsta koje su crne boje. Ima dosta vrsta koje su tamne ili imaju crne pruge, ali u našim krajevima praktično niti jedna nije čisto crna. Takođe, postoji čitav niz kopnenih insekata koji su crni, ali oni se javljaju sezonski i na malom broju voda čine značajniju riblju hranu. I pored toga, kada se pogleda u mušičarsku literaturu, kako stariju, tako i najnoviju, na svim spiskovima uspešnih imitacija nalaze se i crne mušice.
   Ribolov nimfom je relativno nova disciplina u mušičarenju, stara samo oko 100 godina, ali i među nimfama veliki ugled imaju one koje su crne. Gotovo svaki spisak omiljenih, uspešnih i lovnih nimfi u sebi ima bar jednu koja je dominantno crne boje. Pri tome, ne mislimo samo na one koje su vezane crnim dabingom ili koncem, već isto tako i na one sa paunovim perjem, jer je ono i pored svog metalnog odsjaja uglavnom crne boje.
   U svojim ribolovnim eksperimentima odavno smo otkrili da crne nimfe mogu da budu veoma lovne, posebno u uslovima povišenog vodostaja i donekle zamućene vode.