Istorija se ponavlja

Pišu: Miloš Elek i Darko Bokanić

   Stvari se u životu ponavljaju. Više je situacija koje su na neki način već viđene, nego onih jedinstvenih i zaista neponovljivih. Tako je i u ribo­lovu. Pamćenje (zapisivanje) događaja i okolnosti pod kojima su se oni odigrali može nam doneti mnogo, jer ćemo se, pre ili kasnije, ponovo naći u sličnoj situaciji i imati prilike da iskoristimo ranije stečeno iskustvo. Čak i kada se ulovi graniče sa neve­rovatnim, treba znati da se ono što se desilo jednom uglavnom može i ponoviti. Dva kapitalca na istom mestu, oba puta na lagani pribor? Može, zašto da ne. Može i drugačije: isti kapitalac na dva različita mesta! Naravno, treba prepoznati i mogućnost da šanse za takve događaje makar i neznatno povećamo, time što ćemo poneku ribu i vratiti.
   Ko misi da su izgledi za ponavljanje neve­rovatanog događaja nepostojeći, neka pročita pažljivo ovaj članak. Koliko god sreća imala odlučujuću ulogu, koliko god studiozan pristup i upornost ne bili uvek garancija fanta­stičnog rezultata, ove stvari su se desile. No, i ta sreća gotovo nikad ne dolazi nepozvana; treba se usuditi, verovati u uspeh i ponekad ići i protiv mate­matičke verovatnoće. Na kraju, gotovo bezgraničan optimizam i jeste glavna kara­kteristika ljudi koji posvećuju mnogo vremena ribolovu na balkanskim prostorima u današnje vreme. Ne kaže se bez veze da sreća prati hrabre.