Prema mojim kriterijumima, bila je to neve­rovatna količina sreće za divan i neza­boravan doživljaj u društvu prijatelja. Sva­kako nisam očekivao više i danima sam bio srećan kao malo dete. Međutim, iako to nikom "normal­nom" ne bi palo na pamet, ponovilo se u veoma sličnom scenariju.