Za izradu imitacije vam je, pored udice i malo olovne trake, potreban osnovni konac u maslinastoj i žutonarandžastoj nijansi, te nekoliko isperaka fazanovog repnog pera. Postupak sa slika je jasan, a završnim čvorom na zadnjoj trećini tela formiraju se krilni pupoljci i ujedno završava izrada nimfe. Ukoliko lakirate telo od konca, dobićete i veoma trajnu imitaciju lagane nimfe. Ovaj način izrade praktikujemo i kod vezivanja veoma malih letnjih nimfi. Za početak sezone i imitiranje LDO može se koristiti udica veličine 14, dok su za male letnje nimfe prave veličine 16, 18 pa čak i 20.